Verantwoording

Jaarverslag 2022

Middels het jaarverslag legt SALTO verantwoording af over wat er in het betreffende jaar is gebeurd. In het jaarverslag gaan we onder meer in op de personele situatie, de leerling ontwikkeling en het investeringsbeleid. Ook nemen we hierin een analyse op van de financiële positie van SALTO en het toekomstperspectief in de zogenoemde continuïteitsparagraaf. 

Inmiddels is het Jaarverslag 2022 van SALTO, overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, als geheel opgesteld en is deze gecontroleerd door de accountant. 

De verhalen in onze SALTO-Magazines tonen continu hoe we invulling geven aan onze strategische speerpunten en vormen een verantwoording aan onze stakeholders.