cvb

De voorzitter college van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. 

  

Voorzitter college van bestuur SALTO
mevrouw M.M. de Leeuw – Jongejans