Koersplan 2020-2024

Sam_Sally

#SAMENSALTO
“SALTO heeft natuurlijk een heleboel mensen gevraagd om mee te helpen met het Koersplan. Ze zeggen daar dit over…”

SAMEN maken we SALTO

Onze kinderen, ouders, medewerkers, toezichthouders, medezeggenschapsorganen, samenwerkingspartners en externe adviseurs; allemaal hebben ze hun waardevolle bijdrage geleverd. Bijdragen die hebben geleid tot een samenhangend geheel dat aangeeft wie wij zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan in de komende beleidsperiode.

 

“ In het Koersplan 2020-2024 staan vijf strategische speerpunten.
Dat klinkt nogal serieus en ingewikkeld, maar dat valt heel erg mee.”

“ Naast de speerpunten heeft SALTO ook drie kernwaarden. Die beginnen alle drie met de letter T.
Toevallig hè…”

Toegankelijk Talentvol Toekomstgericht

“ Dit alles vormt dé basis om te leren voor het leven!

Het Koersplan 2020-2024 kun je hieronder downloaden in een verkorte versie of de volledige versie:

Verkort Koersplan linkKoersplan volledig

Sam_Sally SAMENSALTOSuggesties