Interne Samenwerking

SALTO vindt het leren van en met elkaar en het delen van expertise van eminent belang. Onderstaand een aantal netwerken die elkaar daartoe ontmoeten.

Netwerk interne begeleiders
Interne begeleiders spelen een essentiële rol in het ondersteunen en versterken van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Dat is ook een gevolg van de verschuiving in de aard van hun werkzaamheden; van specialist binnen de leerlingenzorg naar ondersteuner, begeleider en coach van leerkrachten. Binnen de werkbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan (bij)scholing, reflectie en onderlinge samenwerking.

Overleg ICT-contactpersonen
Op alle SALTO-scholen is een ICT-contactpersoon. Zij komen ongeveer 3 keer per jaar bijeen in een ICT-contactpersonen overleg waarin o.a de volgende punten besproken worden: ICT bekwaamheid, ICT beleidsplan,  goede praktijkvoorbeelden van ICT-gebruik op school, voortgang in implementatie en de infrastructuur.

Overleg administratief medewerkers
Alle SALTO-scholen hebben de beschikking over een administratief medewerker. Zij zijn werkzaam op één of meerdere SALTO-basisscholen. Jaarlijks zijn er drie bijeenkomsten voor de administratief medewerkers geagendeerd. Vragen en problemen waar men in de praktijk mee te maken krijgt, worden zo gedeeld. Op deze manier komen we tot een uniforme verwerking en toepassing van gegevens en systemen. Een groot voordeel hierbij is dat de administratief medewerkers elkaar bij ziekte of absentie kunnen vervangen, waardoor de continuïteit op de scholen gewaarborgd wordt.