Inspectierapport

SALTO kreeg een goede beoordeling van de onderwijsinspectie.

We hebben een hele goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Zij voerde in het najaar van 2017 een vierjaarlijks onderzoek uit bij het bestuur van SALTO. Ook werden zeven SALTO-scholen onder de loep genomen: ’t Karregat, Strijp Dorp, de Hobbitstee, de Klimboom, de Trinoom, Jan Nieuwenhuizen en de Vuurvlinder. Het doel? Onderzoeken of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Het resultaat? ……….    SALTO scoort goed!

U kunt het volledige rapport hier lezen: