Stichting Leergeld

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.
Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Op de website van “stichting leergeld” kunt u meer lezen over:

• Het werk dat Leergeld doet
• Hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind
• Op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen
• Relevant nieuws over Leergeld

Contact
Stichting Leergeld Eindhoven 
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven

Telefoonnummer: 040 – 213 11 41
E-mailadres:  info@leergeldeindhoven.nl