Schoolkeuze vervolg onderwijs

Wat is het schooladvies?
Als uw kind in groep acht van de basisschool zit, geeft de school het schooladvies af.
Het schooladvies is het advies van een school over het type voortgezet onderwijs, dat het beste past bij uw kind.
Op basis hiervan kunt u vervolgonderwijs kiezen voor uw kind. Basisscholen zijn verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen waarin alle gegevens, prestaties en het schooladvies van de groep 8 leerling zijn opgenomen. Dit rapport gaat naar de vervolgschool en u heeft recht op een kopie ervan. Vaak wordt het advies toegelicht in een gesprek.

Hoe komt het schooladvies tot stand?
Het uiteindelijke schooladvies is gebaseerd op verschillende factoren, maar voornamelijk op:
• het resultaat van de eindtoets;
• de leerprestaties, interesses en motivatie  van de leerling.

Voordat een leraar een schriftelijk schooladvies geeft, overlegt hij met de directeur en de andere leraren op de school van uw kind.