SALTO Gezond in Beweging!

U heeft er vast al eens over gehoord: SALTO Gezond in Beweging!

Het initiatief om naast kwalitatief goed onderwijs, actief bij te dragen aan de bewustwording van leerlingen ten aanzien van het belang van voldoende beweging en een gezonde levensstijl.

Een van de pijlers hiervan het inzetten van gymdocenten in het bewegingsonderwijs.
SALTO heeft hiervoor een samenwerking gezocht met Fontys Sporthogeschool (FSH).
Naast de al aanwezige drie vakdocenten in eigen dienst en de combinatiefunctionarissen van Sportformule Eindhoven, heeft SALTO acht net afgestudeerde en getalenteerde docenten Lichamelijke Opvoeding aangesteld die vanaf november de groepen drie tot en met acht één uur per week gym zullen gaan geven.
Daarnaast worden er op de meeste SALTOscholen vier eerstejaars stagiairs geplaatst die de docenten zullen assisteren.
De net aangestelde vakleerkrachten begeleiden deze stagiairs onder extra supervisie van vak-experts van Fontys Sporthogeschool.

SALTO wil op alle scholen toewerken naar het behalen van het vignet ‘De Gezonde school’ met de deelcertificaten Bewegen en Voeding. Daarvoor zijn er op alle SALTO-scholen inspirerende initiatieven gestart zoals het EU-schoolfruitprogramma, het Nationaal Ontbijt en smaak- en kooklessen. Scholen worden daarbij ondersteund door de GGD Eindhoven.

 

Bekijk hier het nieuwsitem over SALTO Gezond in Beweging.