Expertisedienst

Schoolbesturen hebben sinds 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen er zorg voor moeten dragen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek krijgen. Om dit voor ieder kind zo goed mogelijk te realiseren, is hoogwaardige, gespecialiseerde expertise nodig. Door krachten te bundelen en onze experts met elkaar te verbinden, is SALTO een eigen, interne expertisedienst gestart.

Onze Expertisedienst ondersteunt alle SALTO-scholen bij de ontwikkeling op het gebied van Passend onderwijs. Samen kunnen we leerlingen waarbij niet alles vanzelfsprekend gaat, optimaal begeleiden bij een volgende stap in hun ontwikkeling. We stimuleren leerlingen om eigenaar van hun leerproces te zijn en we bieden ze ruimte om dit te ontwikkelen. Omdat het gaat om een eigen dienst is de hulp snel, direct en efficiënt gericht op de ondersteuningsbehoefte van de school.

De Expertisedienst stemt haar werkwijze en aanbod af op de vragen van de SALTO-scholen. Hierdoor sluit de ondersteuning en begeleiding zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerling, de groep en de school. Precies wat de bedoeling van  Passend onderwijs is!