Eigenheid scholen

De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Sommige scholen kiezen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Dalton of Montessori onderwijs. Sommige scholen voegen verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van onderwijs. 

Binnen SALTO heeft u een ruime keuze mogelijkheid.

Onder onze scholen worden op een aantal scholen bijzondere onderwijsconcepten gevoerd:

Het Daltononderwijs is gebaseerd op 3 pedagogische ankerpunten: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. 
Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan het samenwerken, het toegroeien naar zelfstandigheid, het geven en nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. Deze aspecten vormen de basis van dit onderwijs. Voor meer informatie zie: www.dalton.nl.

De Jenaplanschool is een gemeenschap, waarin leerkrachten de professionele opvoeders zijn en samenwerken met de ouders. Kinderen van verschillende leeftijden worden bij elkaar in een stamgroep geplaatst en leren door basisactiviteiten als spreken, spelen, werken en vieren. Deze zijn terug te vinden in het ritmische weekplan, waarbinnen kinderen tevens leren zelfstandig en handelend te functioneren. Voor meer informatie zie: www.jenaplan.nl

E.G.O. staat voor Ervaringsgericht Onderwijs. Uitgangspunten in het onderwijsaanbod  zijn welbevinden en betrokkenheid. Dit zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Verder kent het EGO 3 basiselementen: de rijke en ontspannen leeromgeving, het eigen initiatief van kinderen en de ervaringsgerichte dialoog in de communicatie met de kinderen. De uitgangspunten en basiselementen zorgen in combinatie met het onderwijsaanbod via methodes voor een goede balans tussen cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor meer informatie zie: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

In het Montessorionderwijs worden o.a. de volgende principes vormgegeven: de natuurlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid; aansluiten bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind; vrijheid in gebondenheid; respect voor ieders eigenheid en voor de omgeving. Kinderen worden ingedeeld in groepen van verschillende leeftijden, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Vrijheid van werkkeuze neemt hier een belangrijke plaats in.
Voor meer informatie zie: www.montessori.nl

Het Omnio onderwijs biedt fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen ontwikkelen samen met gelijkgestemden en onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten hun sociale en cognitieve competenties zo optimaal mogelijk, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De lesstof wordt compact aangeboden waardoor er meer tijd overblijft voor specifieke vakken zoals filosofie, creatief denken, schaken, Spaans, projecten. Voor meer informatie zie:https://www.bs-karregat.nl/nl/omnio/omnio 

 

SALTO-scholen met bijzondere onderwijsconcepten:

Een school die de Daltonprincipes als uitgangspunt neemt bij het verder ontwikkelen van de school: de St@rtbaan
Jenaplan: de Driestam – de Ontmoeting – Hanevoet
EGO: de Vuurvlinder
Montessori: de Trinoom
Omnio: ’t Karregat