Algemeen

Een school is een samenleving in het klein. Een leer– en leefgemeenschap. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Het is een plek waar kinderen van jongs af aan leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. De SALTO-scholen schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Ze hebben geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 

De SALTO-scholen besteden nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. We leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Dit alles in een plezierige en veilige leeromgeving.

De uitgangspunten voor alle SALTO-scholen zijn daarbij dus gelijk.