Wisselingen raad van toezicht SALTO

04 jan 2023

De raad van toezicht SALTO is verheugd dat Edwin Verlangen toetreedt tot de raad van toezicht van SALTO. Hij zal per 1 januari a.s. starten in de functie van lid. Edwin Verlangen heeft zowel bestuurlijk als inhoudelijk veel kennis en ervaring.

Edwin Verlangen is momenteel rector/algemeen directeur van Scholengroep de Langstraat (vereniging Ons Middelbaar Onderwijs). In dat kader is hij ook voorzitter Toezichthoudend Bestuur Samenwerkingsverband VO de Langstraat. Ook als toezichthouder is Edwin ervaren: hij is voorzitter raad van toezicht bij Vitus Zuid Speciaal Onderwijs cluster 2 en lid raad van toezicht van SPON, Specialisten in Passend Onderwijs.

De raad van toezicht neemt per 1 januari afscheid van Ralph van Disseldorp, vice voorzitter. Ralph van Disseldorp neemt afscheid van SALTO vanwege het einde van zijn benoemingstermijn.

De raad van toezicht bedankt Ralph voor zijn enorme inzet voor SALTO, met name ook op het onderwerp kwaliteit van onderwijs.

Terug