Inspectie constateert: SALTO vaart een goede koers!

18 nov 2022

De Inspectie van het Onderwijs heeft in maart en april 2022 het vierjaarlijkse onderzoek uitgevoerd bij SALTO. Centrale vraag in zo’n onderzoek is: Waarborgt het bestuur de kwaliteit op de scholen, is er sprake van deugdelijk financieel beheer, zijn de ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs? Het antwoord op die vraag is kortweg: ja! Veel gaat goed, sommige dingen kunnen natuurlijk beter, maar de Inspectie ziet geen enkele reden om het toezicht op ons bestuur te verzwaren. Het volgende onderzoek staat gepland over vier jaar.

Een resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn! #SALTOTROTS

Hier kun je het volledige inspectierapport raadplegen. 

Terug