Bewegend leren binnen SALTO

11 okt 2022

Bij SALTO onderstrepen we het belang van ‘bewegend leren’ binnen ons onderwijs. Deze manier van lesgeven combineert leren en bewegen en zien we op steeds meer SALTO-scholen terug. Daar zijn we trots op! Bewegend leren sluit mooi aan op onze ambities die staan beschreven in het SALTO-Koersplan 2020-2024.

Bekrachtiging in convenant
Ook buiten SALTO ziet men de toegevoegde waarde van bewegend leren. Het Radio 1-programma Spraakmakers besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan het belang en de invulling ervan op basisscholen. Namens SALTO mocht Harry Voss, directeur SALTO-school De Opbouw, aanschuiven als gastpreker. Tijdens de uitzending ondertekende Harry, samen met de andere aanwezige schoolbesturen, een convenant waarin is bekrachtigd meer op bewegend leren in te zetten. We gunnen namelijk al onze kinderen meer bewegend leren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Terug