Update coronavirus (COVID-19) | Bijkomende maatregelen sinds 12 maart 2020

12 mrt 2020

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hielden ons allen de afgelopen week weer flink bezig. We hebben geprobeerd om binnen onze mogelijkheden het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Dit hebben wij kunnen doen door de inzet van onze medewerkers en het begrip, meedenken en zelfs ook extra inzet van de ouders. Daar zijn wij dankbaar voor.

Bijkomende maatregelen
Op advies van het RIVM gelden de maatregelen voor de provincie Noord-Brabant sinds gisteren ook voor alle andere provincies in Nederland. Daarnaast zijn er bijkomende maatregelen genomen. Deze gelden tot en met 31 maart. Wij volgen dit advies en roepen iedereen nogmaals op om zoveel mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen. Dit geldt voor zowel ouders, die hierin voor zichzelf als voor hun kinderen een goede afweging moeten maken, als voor alle medewerkers van SALTO.

Scholen blijven open
Wij zijn blij dat onze scholen open mogen blijven, zodat we de kinderen continuïteit, structuur en veiligheid kunnen blijven bieden. Daarbij realiseren we ons dat de situatie morgen weer geheel anders kan zijn. Als de situatie verandert, anticiperen we daarop. Tot die tijd geven wij onderwijs en zoeken we naar creatieve oplossingen om het onderwijs voor onze kinderen, daar waar mogelijk, door te laten gaan.

Opvang kinderen
Tot slot, het is belangrijk dat zo veel mogelijk ouders hun werk kunnen blijven doen. Met name ouders die in de zorg en de vitale processen werken. Daarom is de opvang van kinderen een belangrijk aandachtspunt. SALTO kan alleen geen ijzer met handen breken! Gisteren is dan ook in het overleg met de wethouder Stijn Steenbakkers geconcludeerd dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Met alle betrokken partijen binnen Eindhoven bekijken we welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Hierover volgt op korte termijn nader stedelijk overleg.

 

Met vriendelijke groet,

Angela Horsten
Waarnemend college van bestuur

Terug