Update coronavirus (COVID-19) | Advies RIVM voor Noord-Brabant

07 mrt 2020

Het RIVM adviseert alle inwoners van de provincie Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Deze maatregel blijft in ieder geval tot het begin van deze week van kracht. Het instituut komt met dit advies, omdat het de bron van een aantal besmettingen in Brabant niet kan achterhalen.

SALTO volgt het advies van het RIVM en vraagt iedereen om zoveel mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen. Dit geldt voor zowel ouders, die hierin voor zichzelf als voor hun kinderen een goede afweging moeten maken, als voor alle medewerkers van SALTO. Als kinderen of medewerkers met klachten toch naar school komen, worden zij naar huis gestuurd.

Het RIVM geeft ook aan dat er momenteel geen aanleiding is om scholen te sluiten. De SALTO-scholen blijven dus open. Als collega’s, die verkouden zijn of koorts hebben, besluiten om volgens de richtlijnen van het RIVM thuis te blijven, is het de vraag of we hiervoor voldoende invallers vinden. De kans is daarom aanwezig dat groepen naar huis worden gestuurd of worden samengevoegd. Het samenvoegen van groepen proberen wij tot een minimum te beperken. Bij de afweging of we groepen samenvoegen, houden we er rekening mee dat kinderen niet te dicht bij elkaar zitten om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als deze situatie een langere tijd aanhoudt, zullen we andere creatieve en technologische mogelijkheden verkennen om het onderwijs voor onze kinderen toch, zo veel als mogelijk, door te kunnen laten gaan.

Hierbij willen we nog benadrukken dat handen geven de komende periode niet wenselijk is, omdat de kans op verspreiding en besmetting momenteel groot is. Ook de andere hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven natuurlijk van kracht.

Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat de situatie zo snel mogelijk normaliseert. Daarbij zijn wij met name afhankelijk van de adviezen van het RIVM. Deze nemen wij serieus. We hopen op begrip voor de keuzes die wij maken.

Met vriendelijke groet,

Angela Horsten
Waarnemend college van bestuur

Terug