Werken bij SALTO

Werken bij SALTO

Dit biedt SALTO:

• Toegankelijk onderwijs voor alle kinderen in de regio Eindhoven, ook voor die met een internationale achtergrond.
• Innovatief en toekomstgericht onderwijs met de nadruk op 21e eeuwse vaardigheden.
• Mogelijkheid om ervaring op te doen met diverse onderwijsconcepten, zoals Montessori, Jenaplan, ervaringsgericht onderwijs en gepersonaliseerd leren.
• Een professionele leeromgeving waarin we je uitdagen net dat stapje extra te zetten en je dromen na te jagen.
• Goede begeleiding als nieuwe leerkracht.
• Extra ondersteuning van leerkrachten, zoals intern begeleiders, onderwijsassistenten, bouwleiders, vakleerkrachten gym en i-Coaches.
• Een Expertisedienst met specialisten die leerkrachten en teams adviseren, ondersteunen, coachen en begeleiden op het gebied van passend onderwijs.
• De SALTO-Academie met een gevarieerd aanbod om talenten te blijven ontwikkelen.
• Het SALTO-Flexteam; een grote flexibele schil van leerkrachten.
• Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) waarbij we ook school overstijgend kennis en ervaringen delen.

Kijk hier om kennis te maken al onze 23 scholen!  

 

 

Bekijk onze vacatures                        

Volg ons op sociale media:

Facebook pagina SALTO   Twitter SALTO