Visie en missie

SALTO missie en visie

Trouw zijn aan je afkomst, hetgeen te maken heeft met je identiteit, met je verleden en met de reden waarom je ooit bent opgericht, speelt bij de inrichting en vaststelling van de missie en visie een grote rol. In 2013 is een herdefiniëring van de SALTO missie en visie in gang gezet.

Onze missie luidt:

DE basis om te leren voor het leven! Of zoals te doen gebruikelijk in onze huidige ICT gedreven maatschappij DE basis om te leren voor het leven #SALTO

Ook onze visie is opnieuw gedefinieerd en met de totstandkoming van het nieuwe logo en bijpassende symbolen luidt deze:

SALTO :
Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen

 

 

Onze kernwaarden luiden:

SALTO T   

toegankelijk

 

SALTO T
SALTO T toekomstgericht

 Dit betekent dat:

  • Ieder kind is welkom evenals iedere toekomstige werknemer
  • Het aanbod van de scholen is up to date en divers
  • Ouders en leerlingen worden binnen SALTO een breed palet aan onderwijsconcepten geboden.
  • Ieder kind, elke ouder en elke medewerker wordt als een gelijkwaardige behandeld en met respect.
  • De SALTO scholen streven naast de basiskwaliteit van de inspectie zo mogelijk een hoger doel na.
  • Voor elke leerling wordt een passend aanbod geboden of gezocht
  • Elke SALTO school zoekt steeds naar nieuwe vormen om kinderen te boeien gekoppeld aan vernieuwingen aansluitend bij de veranderingen in de maatschappij.
  • Kinderen worden met behulp van de 21ste century skills uitgedaagd en gefacilliteerd om het nog onbekende te exploreren.