Scholen

SALTO is het bevoegd gezag van 22 basisscholen in de gemeente Eindhoven, waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO).

SALTO heeft een breed scala van onderwijsconcepten: Montessori, Jenaplan, Dalton, Ervaringsgericht en eigentijds leerstof jaarklassenonderwijs. De profilering van de scholen wordt gestimuleerd maar ook begrensd, door de mate waarin de hierboven genoemde kenmerken feitelijk en concreet in het onderwijs van alledag zichtbaar worden gemaakt. Daarbij houden wij in onze concepten ook rekening met vernieuwingen waar de maatschappij om vraagt. 

SALTO vindt verscheidenheid belangrijk en heeft ‘actieve pluriformiteit’ hoog in het vaandel staan.