cvb

De voorzitter college van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. 

 

Voorzitter college van bestuur SALTO
De heer W. Klaassen