Vakantie- en verlofregeling

Vakanties 2020-2021

SALTO scholen volgen in principe het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.).

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart 13

 13 mei 2021 

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Lesvrije week

21 t/m 25 juni 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Dit rooster is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • In principe wordt aangesloten bij het landelijk adviesrooster.
  • Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen.
  • Vanwege de examenplanning, die centraal door de overheid wordt vastgesteld, zal de meivakantie van het voortgezet onderwijs vaak afwijken van de meivakantie voor het basisonderwijs.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de vakanties over het schooljaar.

Voor de exacte vakanties en vrije dagen van de scholen verwijzen wij u naar de schoolgids van de school.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de SALTO-school.