Verantwoording

Voor de actuele ontwikkelingen en financiële verslaglegging verwijzen we naar ons Jaarverslag 2018.