Vakantie- en verlofregeling

Vakanties 2018-2019

SALTO scholen volgen in principe het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.).

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart 2019

Tweede Paasdag

22 april 2019

Koningsdag

27 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart 

30 mei t/m 31 mei 2019 

Lesvrije week

3 t/m 7 juni 2019

Tweede Pinksterdag 

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019

Dit rooster is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • In principe wordt aangesloten bij het landelijk adviesrooster.
  • Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen.
  • Vanwege de examenplanning, die centraal door de overheid wordt vastgesteld, zal de meivakantie van het voortgezet onderwijs vaak afwijken van de meivakantie voor het basisonderwijs.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de vakanties over het schooljaar.

Voor de exacte vakanties en vrije dagen van de scholen verwijzen wij u naar de schoolgids van de school.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de SALTOschool.