Vakantie- en verlofregeling

Vakanties 2017-2018

SALTO scholen volgen in principe het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.).

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

12 februari t/m 16 Februari 2018

Tweede Paasdag

2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018 

Meivakantie

30 april t/m 11 mei 2018

Hemelvaart 

10 mei t/m 11 mei 2018 (Valt in de meivakantie)

Tweede Pinksterdag 

21 mei 2018

Lesvrije week voor 940 uur scholen

11 t/m 15 juni 2018

Zomervakantie

9 juli t/m 17 augustus 2018

Dit rooster is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • In principe wordt aangesloten bij het landelijk adviesrooster.
  • Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen.
  • Vanwege de examenplanning, die centraal door de overheid wordt vastgesteld, zal de meivakantie van het voortgezet onderwijs vaak afwijken van de meivakantie voor het basisonderwijs.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de vakanties over het schooljaar.

Voor de exacte vakanties en vrije dagen van de scholen verwijzen wij u naar de schoolgids van de school.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de SALTOschool.