Nieuws November 2019

VACATURE: Verbindende projectleider Brainportscholen - detachering (16-20 uur)

28 November 2019

In 2017 hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs alsmede de besturen van de Kinderopvang, binnen het samenwerkingsverband van de Brainportregio (samen verantwoordelijk voor ruim 250 scholen en kind centra) commitment gegeven aan het concept van de Brainportscholen. De doelstelling van Brainportschool is het constructief en structureel werken aan een onderwijsontwikkeling die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw.

Lees verder

SALTO Meerjaren Beleids Kader 2020-2024

14 November 2019

Op 14 november organiseerden we een stakeholdersbijeenkomst om input op te halen voor ons nieuwe Strategische Beleidskader 2020-2024. Natuurlijk met een belangrijke rol voor onze leerlingen. Wat een mooie opkomst! Dank aan iedereen die een bijdrage leverde! #SALTOTROTS 

Lees verder
stamp