Nieuws March 2018

Onderzoek SALTO naar onderwijsbehoeften internationalisering

12 March 2018

Scholengroep SALTO, met 22 scholen in Eindhoven, laat een onderzoek uitvoeren naar de onderwijsbehoeften op het vlak van internationalisering. Dit onderzoek moet de basis vormen voor het internationaliseren van de SALTO-scholen, dit in het belang van onze leerlingen.

Waarom internationaliseren? Wereld in verandering!
Nederland, maar zeker ook Eindhoven, wordt steeds internationaler. Er is een toenemende verwevenheid, verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid over grenzen heen.

Lees het artikel inhet ED

Lees verder
stamp