VACATURE: Verbindende projectleider Brainportscholen - detachering (16-20 uur)

28 November 2019

In 2017 hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs alsmede de besturen van de Kinderopvang, binnen het samenwerkingsverband van de Brainportregio (samen verantwoordelijk voor ruim 250 scholen en kind centra) commitment gegeven aan het concept van de Brainportscholen. De doelstelling van Brainportschool is het constructief en structureel werken aan een onderwijsontwikkeling die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw.

HET PROJECT

Een Brainportschool bereidt leerlingen voor op de wereld van morgen aan de hand van de 5 pijlers van het Brainport concept:

• Contextrijke leeromgeving; de school zoekt verbinding met de omgeving.

• Internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap

• 3O-leren; Ondernemen, Onderzoekend en Ontwerpend leren

• Professionalisering onderwijsteams

• Learning Community; de school deelt good practices

DE AMBITIE

In 2025 heeft 80% van de 285 scholen in het primair onderwijs in de Brainportregio een onderwijsontwikkeling doorgemaakt aan de hand van de 5 pijlers van het Brainport concept.
Inmiddels hebben 7 basisscholen de officiële status van Brainportschool, zijn 33 basisscholen actief als aspirant Brainport School en wordt binnenkort gestart met een nieuw cluster aspirant Brainportscholen.

WAT GA JE DOEN?

Als verbindende projectleider Brainportscholen werk je bovenschools en voor alle basisscholen in de Brainportregio die volgens het Brainport concept willen werken of willen gaan werken.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Regie voeren op het proces van toetreding van scholen om het predicaat Brainportschool of aspirant Brainportschool te ontvangen.

• Verbinden van scholen met Brainport, de omgeving, bedrijven en met elkaar.

• Regelen en voorbereiden van (bestuurlijke) overleggen, de verslaglegging van deze overleggen en het zorgen voor opvolging van de actiepunten.

• Onderhouden van contacten met de aangesloten scholen en schoolbesturen.

• Coördineren van de informatiestroom naar interne en externe relaties en fungeren als eerste aanspreekpunt.

• Communicatie rondom de samenwerking en profilering vorm en inhoud geven.

• Verbinder tussen scholen, Brainport en de Commissie van Toezicht.

• Betrokken scholen en bestuurders informeren over Brainport ontwikkelingen en kansen en mogelijkheden zien voor leerlingen vanuit verdere implementatie van Brainport in de regio.

• Onderhouden van relevante netwerken, verbinding zoeken met lokale en regionale overheid.

• Inhoudelijke afstemming zoeken met opleidingsscholen, landelijke besturenorganisaties en overige scholen in Nederland.

 
DIT BRENG JE MEE:

Je basis is een afgeronde HBO/WO opleiding.

Deze rol is jou op het lijf geschreven, als je:

• Kennis hebt van de strategie van Brainport Development en deze proactief volgt.

• De verbindende schakel kunt zijn tussen Brainport en scholen/kinderopvang.

• Affiniteit hebt met het onderwijs/kinderopvang.

• Projectkennis hebt.

• De generalist bent die durft te vragen.

• Oog hebt voor bestuurlijke verhoudingen.

• De verbindende schakel kunt zijn.

• Verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

• Vertrouwen hebt in de verschillende partijen.

• Sensitief bent.

• Goed kunt samenwerken.

• Een regisseur bent.

• Enthousiasme en spin off kunt creëren.

 
DIT BIEDEN WIJ JE:

- Een parttime aanstelling (16-20uur) in de vorm van een detachering voor de minimale periode van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2021 en daarna de optie om jaarlijks te verlengen voor de duur van de projectperiode (naar verwachting 2025).

- Dit project vindt plaats in nauwe samenwerking met Brainport Development waar je ook je werkplek hebt; een inspirerende en dynamische omgeving op Strijp S in Eindhoven.

- Een functie binnen een energieke regio die volop in ontwikkeling is

- Een passend salaris conform CAO Primair Onderwijs L11.

JOUW REACTIE:

Heb je interesse en zie je een match met bovenstaand profiel? Verras ons dan met je reactie en mail zowel je CV als je motivatie als een los bestand aan Lianne van de Wittenboer van Brainport Development l.vdwittenboer@brainportdevelopment.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lianne van den Wittenboer van Brainport Development of met Peter Tijs, voorzitter kerngroep Brainportscholen p.tijs@skpo.nl

Op 10 december 2019 sluit de reactietermijn voor deze vacature.

Vriendelijk verzoek om acquisitie naar aanleiding van deze vacature achterwege te laten

Terug
stamp