SALTO Meerjaren Beleids Kader 2020-2024

14 November 2019

Op 14 november organiseerden we een stakeholdersbijeenkomst om input op te halen voor ons nieuwe Strategische Beleidskader 2020-2024. Natuurlijk met een belangrijke rol voor onze leerlingen. Wat een mooie opkomst! Dank aan iedereen die een bijdrage leverde! #SALTOTROTS 

Terug
stamp