SALTO VAN START MET INTERNATIONAL SCHOOL RISE

8 January 2019

De eerste schooldag in het nieuwe jaar startte goed. We trapten met twee kleuterklassen af met International School RISE, onze internationale afdeling op basisschool Reigerlaan. SALTO biedt hiermee toegankelijk onderwijs aan alle kinderen uit regio Eindhoven, zo ook die met een internationale achtergrond.

Aansluiten bij behoeften uit regio
Onderzoeksbureau Rebel concludeerde in het behoeftenonderzoek in 2018 dat de vraag naar internationaal georiënteerd onderwijs in Brainportregio Eindhoven steeds groter wordt en dat internationale kenniswerkers zich ook vaker voor langere tijd hier vestigen. Directeur en coördinator Internationalisering Geert Simons: “Internationale kenniswerkers weten vaak nog niet hoe lang zij in Nederland zullen verblijven, waardoor zij voor de keuze komen te staan om hun kinderen naar een internationale school te sturen of naar een Nederlandse school. Wij hebben Nederlandstalig en internationaal onderwijs geïntegreerd, zodat de mogelijkheid open blijft om volledig door te stromen naar Nederlandstalig onderwijs of het onderwijs in het buitenland te continueren. Op deze manier sluiten wij aan bij de behoeften uit de regio.”

Hybride onderwijsconcept
Geert Simons: “RISE richt zich op de Eindhovense kenniswerkers die gemiddeld 6-7 jaar in Nederland verblijven en op Nederlandse internationaal georiënteerde families in Eindhoven. De afdeling kent een hybride onderwijsconcept en heeft zodoende een gezonde balans tussen internationaal onderwijs dat aangevuld wordt met een stevige basis Nederlands. Ook besteden we aandacht aan intercultural awareness en bieden we naast de curricula voor talen en rekenen  ook de internationale versie van het International Primary Curriculum (IPC) aan.”

Toekomst
Geert Simons: “We startten in januari met 2 kleuterklassen. Het is de bedoeling dat de internationale afdeling van SALTO-school Reigerlaan in augustus 2019 groeit tot een volwaardige afdeling met internationale klassen van groep 1 tot en met groep 8. RISE fungeert als kenniscentrum SALTO-breed voor ondersteuning in het kader van internationalisering.”

Media aandacht
Er was veel media aandacht voor deze mooie ontwikkeling op het gebied van internationalisering. Lees er meer over via onderstaande links:

 

Terug
stamp