Wethouder Visscher onder de indruk van IPC-lesmethode bij SALTO-school Cornelis Jetses

11 December 2017

Op vrijdag 8 december bracht wethouder Jannie Visscher van de gemeente Eindhoven samen met vertegenwoordigers van Stichting WIJeindhoven, Bureau Cement, Korein, Kinderopvang Dikkie & Dik, GGD Brabant Zuidoost en Scholengroep Het Plein een bezoek aan SALTO-school Cornelis Jetses. Deze Eindhovense school werkt met de vernieuwende lesmethode International Primary Curriculum (IPC). Onderzoekend leren, internationalisering en talentontwikkeling staan hierbij centraal. Deze partijen wilden graag met eigen ogen zien hoe het team van de Cornelis Jetses dit in de praktijk aanpakt.

IPC Cornelis Jetses

 

 

Wereld in verandering
De lesmethode IPC wordt op scholen in meer dan tachtig landen gebruikt. Nu ook in Eindhoven: op de SALTO-school Cornelis Jetses. Alle groepen van deze basisschool krijgen, naast de taal- en rekenles, onderwijs volgens dit internationaal leerprogramma. Naast het opdoen van kennis, draait het vooral om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. “De wereld verandert steeds sneller. Dat vraagt om flexibiliteit en een open, lerende houding. De kans is groot dat onze leerlingen later buiten Eindhoven of zelfs in een ander land gaan werken of dat ze solliciteren op een baan die nu nog niet bestaat. IPC sluit aan op deze ontwikkelingen. Multiculturaliteit wordt bij deze lesmethode niet als probleem, maar juist als plus gezien”, aldus directeur Rita van der Werf.

Een stad voor iedereen
Wethouder Jeugd, Onderwijs & Verkeer en Vervoer Jannie Visscher onderschrijft de ontwikkelingen op het vlak van internationalisering. “Ik mocht ervaren hoe de Cornelis Jetses vanuit een duidelijke visie en met veel enthousiasme de IPC-lesmethode in de klassen vormgeeft. Trotse en blije  kinderen vertelden hoe fijn ze deze manier van leren en ontwikkelen vinden. De partners die vandaag aanwezig waren, zijn verantwoordelijk voor deze toekomstige generatie. Samen bouwen we aan een stad voor iedereen. Daar wordt bij de Cornelis Jetses een mooie basis voor gelegd. ‘It takes a village to raise a child’.”

Speerpunten
SALTO is een stichting voor algemeen toegankelijk onderwijs met 22 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. De 21st century skills en internationalisering zijn belangrijke speerpunten binnen deze stichting. De toepassing van de IPC-lesmethode bij basisschool Cornelis Jetses is één van de mooie voorbeelden van hoe zij dit in de praktijk brengt. Door het succes van IPC op de Cornelis Jetses overwegen nu ook andere SALTO-scholen om deze lesmethode aan te bieden. Dit alles vormt de basis om te leren voor het leven!

Terug
stamp