Op zoek naar dino’s op SALTO-school Cornelis Jetses in Eindhoven

9 June 2017

Als eerste reguliere basisschool in Eindhoven is SALTO-school Cornelis Jetses sinds kort van start gegaan met de vernieuwende lesmethode IPC. Onderzoekend leren, internationalisering en talentontwikkeling staan hierbij centraal.

 

Leefden er lang geleden dinosaurussen in de wijk Vlokhoven? En hoe komt het dat deze wezens uitgestorven zijn? Enkele vragen die de leerlingen van groep 5 en 6 onderzoeken in het kader van het International Primary Curriculum (IPC). Alle groepen van basisschool Cornelis Jetses krijgen, naast de traditionele taal en rekenles, sinds een paar weken onderwijs in een nieuw jasje. 

21e eeuws leren
IPC, dat in tachtig landen gebruikt wordt, is gebaseerd op onderzoekend leren. Naast het opdoen van kennis draait het vooral om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. ,,De wereld verandert steeds sneller. Als deze kinderen volwassen zijn, krijgen zij misschien wel een baan die we nu nog niet kennen. Ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden is daarom belangrijk. IPC sluit aan bij hoe kinderen van nu willen leren”, zegt directeur Geert Simons.

Een internationale mindset speelt eveneens een grote rol. ,,De kans is groot dat onze leerlingen later buiten Eindhoven of zelfs in een ander land gaan werken. Multiculturaliteit wordt bij IPC niet als probleem, maar als plus gezien”, vertelt Simons. Lessen rondom IPC vragen volgens hem meer actieve inbreng van leerlingen en leraren.

Terug
stamp