Vakantie- en verlofregeling

Vakanties 2016-2017

SALTO scholen volgen het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.).

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2016

Kerstvakantie

26 december 2015 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2017

Tweede Paasdag

17 april 2017

Koningsdag

27 april 2016 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2017

Hemelvaart 

25 mei t/m 26 mei 2017

Tweede Pinksterdag 

5 juni 2017

Lesvrije week voor 940 uur scholen

6 t/m 9 juni 2017

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2017

Dit rooster is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • In principe wordt aangesloten bij het landelijk adviesrooster.
  • Er wordt naar gestreefd om de vakanties voor scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen.
  • Vanwege de examenplanning, die centraal door de overheid wordt vastgesteld, zal de meivakantie van het voortgezet onderwijs vaak afwijken van de meivakantie voor het basisonderwijs.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de vakanties over het schooljaar.

Voor de exacte vakanties en vrije dagen van de scholen verwijzen wij u naar de schoolgids van de school.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school aanwezig is en dit in te leveren bij de directeur van de SALTOschool.